Predstavenia
Lakomec?
9. apríla 2020
Prípad Hamlet
9. apríla 2020
Music Club Paradise
9. apríla 2020
Som najlepšia
9. apríla 2020
Okteto pána Gézu
9. apríla 2020
Kríza
9. apríla 2020
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
9. apríla 2020
Dvere
9. apríla 2020
Niečo málo o ženách
9. apríla 2020
Tretia farba Evy
9. apríla 2020
Prešporské divadlo