Predstavenia
Lakomec?
18. apríla 2021
Prípad Hamlet
18. apríla 2021
Music Club Paradise
18. apríla 2021
Som najlepšia
18. apríla 2021
Okteto pána Gézu
18. apríla 2021
Kríza
18. apríla 2021
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
18. apríla 2021
Dvere
18. apríla 2021
Niečo málo o ženách
18. apríla 2021
Tretia farba Evy
18. apríla 2021
Prešporské divadlo