Predstavenia
Lakomec?
22. mája 2022
Prípad Hamlet
22. mája 2022
Music Club Paradise
22. mája 2022
Som najlepšia
22. mája 2022
Okteto pána Gézu
22. mája 2022
Kríza
22. mája 2022
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
22. mája 2022
Dvere
22. mája 2022
Niečo málo o ženách
22. mája 2022
Tretia farba Evy
22. mája 2022
Prešporské divadlo