Predstavenia
Lakomec?
2. marca 2024
Prípad Hamlet
2. marca 2024
Music Club Paradise
2. marca 2024
Som najlepšia
2. marca 2024
Okteto pána Gézu
2. marca 2024
Kríza
2. marca 2024
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
2. marca 2024
Dvere
2. marca 2024
Niečo málo o ženách
2. marca 2024
Tretia farba Evy
2. marca 2024
Prešporské divadlo