Predstavenia
Lakomec?
18. januára 2022
Prípad Hamlet
18. januára 2022
Music Club Paradise
18. januára 2022
Som najlepšia
18. januára 2022
Okteto pána Gézu
18. januára 2022
Kríza
18. januára 2022
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
18. januára 2022
Dvere
18. januára 2022
Niečo málo o ženách
18. januára 2022
Tretia farba Evy
18. januára 2022
Prešporské divadlo