Predstavenia
Lakomec?
5. februára 2023
Prípad Hamlet
5. februára 2023
Music Club Paradise
5. februára 2023
Som najlepšia
5. februára 2023
Okteto pána Gézu
5. februára 2023
Kríza
5. februára 2023
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
5. februára 2023
Dvere
5. februára 2023
Niečo málo o ženách
5. februára 2023
Tretia farba Evy
5. februára 2023
Prešporské divadlo