Predstavenia
Lakomec?
4. decembra 2021
Prípad Hamlet
4. decembra 2021
Music Club Paradise
4. decembra 2021
Som najlepšia
4. decembra 2021
Okteto pána Gézu
4. decembra 2021
Kríza
4. decembra 2021
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
4. decembra 2021
Dvere
4. decembra 2021
Niečo málo o ženách
4. decembra 2021
Tretia farba Evy
4. decembra 2021
Prešporské divadlo