Predstavenia
Lakomec?
21. septembra 2021
Prípad Hamlet
21. septembra 2021
Music Club Paradise
21. septembra 2021
Som najlepšia
21. septembra 2021
Okteto pána Gézu
21. septembra 2021
Kríza
21. septembra 2021
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
21. septembra 2021
Dvere
21. septembra 2021
Niečo málo o ženách
21. septembra 2021
Tretia farba Evy
21. septembra 2021
Prešporské divadlo