Predstavenia
Lakomec?
12. augusta 2020
Prípad Hamlet
12. augusta 2020
Music Club Paradise
12. augusta 2020
Som najlepšia
12. augusta 2020
Okteto pána Gézu
12. augusta 2020
Kríza
12. augusta 2020
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
12. augusta 2020
Dvere
12. augusta 2020
Niečo málo o ženách
12. augusta 2020
Tretia farba Evy
12. augusta 2020
Prešporské divadlo