Predstavenia
Lakomec?
5. októbra 2022
Prípad Hamlet
5. októbra 2022
Music Club Paradise
5. októbra 2022
Som najlepšia
5. októbra 2022
Okteto pána Gézu
5. októbra 2022
Kríza
5. októbra 2022
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
5. októbra 2022
Dvere
5. októbra 2022
Niečo málo o ženách
5. októbra 2022
Tretia farba Evy
5. októbra 2022
Prešporské divadlo