Predstavenia
Lakomec?
2. decembra 2022
Prípad Hamlet
2. decembra 2022
Music Club Paradise
2. decembra 2022
Som najlepšia
2. decembra 2022
Okteto pána Gézu
2. decembra 2022
Kríza
2. decembra 2022
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
2. decembra 2022
Dvere
2. decembra 2022
Niečo málo o ženách
2. decembra 2022
Tretia farba Evy
2. decembra 2022
Prešporské divadlo