Kto sme

Prešporské divadlo je slovenské profesionálne divadlo, založené v septembri 2003 skupinou hercov, ktorí vytvorili, ešte na pôde Trnavského divadla, autorské predstavenie Malé zemiakové blues. Po odchode šiestich hercov na „voľnú nohu“ vzniklo divadlo, ktorého hlavnými prioritami boli sloboda tvorby, autorské divadlo a nové spôsoby umeleckého vyjadrovania sa. Kladie rovnaký dôraz na činohernú, hudobnú, výtvarnú a pohybovo-tanečnú podobu svojich predstavení. Režisérom všetkých predstavení je Ivan Blahút, stály herecký súbor tvoria Judita Hansman a Elena Kolek Spaskov.

V predstaveniach, kde hosťuje mnoho hercov zo slovenských i zahraničných divadiel a v ktorých okrem klasickej činohry, pohybu a tanca dominuje najmä hudba a spev – interpretovaná samotnými hercami, sa divadlo úspešne odprezentovalo na viacerých domácich – Dotyky a spojenia, Zejdeme se na hambálku, Cibulák, ako aj zahraničných festivaloch – Slovenské divadlo v Praze, Kopřiva, Apostrof, Letni ogrod teatralny Katowice, či Ladáfia v Szarvasi Vízi Színház.

Po úspechoch dosiahnutých mimo Slovenska sa smerovanie divadla definitívne vykryštalizovalo. Začalo sa orientovať nielen na slovenského diváka, ale spôsobom inscenovania – tanec, hudba, pohyb, obraz, sa snažilo vytvoriť predstavenia, ktoré bude možné odohrať aj v zahraničí a tým prispieť k pozitívnej prezentácii Slovenska a jeho kultúry.

Naším cieľom je naďalej ponúkať divákom predstavenia, z ktorých môžu odchádzať nielen povznesení a oddýchnutí – ako sa to od divadla v súčasnosti očakáva, ale aj zasiahnutí a naplnení zážitkom z videného. Svoje publikum chceme oslovovať originalitou titulov a kvalitou ich scénického stvárnenia – multimediálnou formou spracovania námetov, používaním rôznych, v slovenských divadlách zatiaľ nie veľmi štandardných prvkov – ako napríklad videoprojekcie, kompiláciou viacerých žánrov a spôsobov a spektakulárneho javiskového stvárnenia.
Našou hlavnou snahou je ponúkať divákom, zdevastovaných masovou – televíznou, ale bohužiaľ už aj divadelnou /ne/kultúrou, alternatívu k „všeobecnej zábave“, rozširovať obzory a zvyšovať nároky divákov, ktorých chceme zaujať jedinečnosťou, nie účelovou jednoduchosťou bez hlbšieho významu a posolstva.

V priebehu viac ako 15 ročnej existencie si naše divadlo našlo množstvo divákov, podporovateľov a hosťovsky spolupracovalo s viacerými divadlami ako napr. Mestské divadlo Bratislava, Divadlo Astorka Korzo 90, Štúdio L&S, Elledanse, Divadlo Aréna, Teatro Wustenrot, Štúdio 12, Ticho a spol. Momentálne sa Prešporské divadlo nachádza v priestoroch Spoločenského domu Nivy, Súťažná 18, Bratislava Ružinov (kino Nostalgia).

Prešporské divadlo