Lakomec?
Prípad Hamlet
Music Club Paradise
Som najlepšia
Okteto pána Gézu
Kríza
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY
Dvere
Niečo málo o ženách
Tretia farba Evy
Pokušenie
Konkurz
Prešporské divadlo