DáTUM: 16. apríla 2019
ČAS: 19:00
MESTO: Bratislava
KDE: Spoločenský dom Nivy, Sútažná 18, Bratislava
Som najlepšia 16. apríla 2019

Príbeh dcéry a mamy (Elena Kolek-Spaskov a Judita Hansman), ktoré sú účastníčkami reality show zameranej na „varenie a tanec“. Ako vysvitne čoskoro, dcéra žije v násilnom vzťahu s Izidorom, pre ktorého predstavuje menej než boxovací vak. Účasť v reality show a spoločné trénovanie súťažných disciplín sa pre obe ženy stáva priestorom pre znovuvybudovanie kedysi narušených vzťahov a tiež pre obnovenie vlastného sebavedomia.

Prešporské divadlo