DáTUM: 25.03.2019
ČAS: 19:00
MESTO: Bratislava Ružinov
KDE: Spoločenský dom Nivy, Sútažná 18, Bratislava
Lakomec? 25.03.2019
Prešporské divadlo